Informace o ochraně osobních údajů

Zaškrtnutím souhlasu uděluji dobrovolně a svobodně (je mi zřejmé, že udělení souhlasu mohu odmítnout nebo jej odvolat bez nepříznivých následků) souhlas se zpracováním mých osobních údajů za účelem informování o novinkách týkajících se kontaktního formuláře). Provozovatelem zpracovávaných osobních údajů je společnost UNICO MODULAR a.s., se sídlem Nádražní 1136, Vizovice 763 12, IČO: 255407334, (dále jen „UNICO MODULAR“). Zároveň potvrzuji, že jsou pro mě podmínky, za jejichž souhlas uděluji, prezentovány dostatečně konkrétním a informovaným způsobem (je mi zřejmé komu a v jakém rozsahu jej uděluji). Beru na vědomí:

  • že v souvislosti s uděleným souhlasem budou zpracovávány mé údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, telefon, zpráva, IP adresa a jakékoli další údaje, které vyplynou z následné komunikace s provozovatelem v souvislosti s mnou projeveným zájmem,
  • že právním základem zpracovávaných osobních údajů je tento můj souhlas dotyčné osoby, tedy pokud ho provozovateli neudělím, nebudou mi moci být zasílány novinky (newsletter),
  • že moje údaje budou zpracovávány až do odvolání tohoto souhlasu, kdy budou neprodleně zlikvidovány,
  • že osobní údaje mohou být poskytnuty zprostředkovatelem společnosti UNICO MODULAR, tedy marketingové agentuře, která tvoří obsah novinek,
  • e nedojde k přeshraničnímu přenosu mých osobních údajů a při zpracování mých osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování,
  • že udělený souhlas mohu kdykoli odvolat zasláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu: info@unimo.cz, což nebude mít vliv na zákonnost zpracování založeného na uděleném souhlasu před jeho odvoláním,
  • že udělení souhlasu není zákonným ani smluvním požadavkem, ani požadavkem na uzavření smlouvy se společností UNICO MODULAR,
  • že mám jako dotyčná osoba následující práva: právo požadovat od společnosti UNICO MODULAR přístup k mým osobním údajům, právo na opravu nesprávných nebo nepravdivých osobních údajů, právo na vymazání osobních údajů (tzv. právo „na zapomnění“), právo na omezení zpracování osobních údajů (na základě kterého UNICO MODULAR označí uchovávané osobní údaje s cílem omezit jejich zpracování v budoucnosti), právo namítat proti zpracování osobních údajů, právo na přenosnost osobních údajů, právo podat stížnost dozorčímu orgánu ohledně zpracování osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz/), resp. podat návrh na zahájení řízení ohledně mých práv na ochranu osobních údajů, a to například. v případě porušení mých práv jako dotčené osoby ze strany UNICO MODULAR.
Naše stránka používá jen nezbytné a analytické cookies. Shromážděná data nejsou sdílena třetím stranám a slouží ke zlepšování našich služeb, nikoli pro účely reklamy.